Правила & Условия

Стоки, цени, наличност

Всички предлагани в този интернет магазин стоки са 100% оригинални и, в случай че изрично не е указано друго, носят пълната гаранция на производителите. Ние сме директен вносител и/или дистрибутор на много от представяните от нас марки, а други предлагаме на основата на търговски споразумения с дистрибутори.

Основната валута на SwissTime.co е Евро (EUR).  С помощта на нашия онлайн валутен калкулатор можете автоматично да превалутирате всички цени в сайта, които ще виждате в лева (BGN) или друга избрана от вас валута.  Калкулаторът използва постоянно актуализираща се информация за валутните курсове. 

Посочените в сайта цени не включват местни данъци или митнически сборове в страната на получаване. SwissТime.co не носи отговорност за промени в митническото или данъчно законодателство на страните, към които се изпращат поръчките. При продажби, осъществявани онлайн или чрез търговската мрежа на територията на Р. България оперативно се начислява 20% ДДС, от ритейлъра, осъществил продажбата.     

Повечето модели часовници и аксесоари, предлагани чрез SwissТime.co са налични в София, Базел, Лондон или в дистрибуторски складове в западна Европа или САЩ. Това прави възможно почти всички поръчки да бъдат изпълнявани в максимално кратки срокове (2-10 работни дни). При наличност в София, най-често клиентите от България получават поръчките си още на следващия работен ден.

В случай, че определени артикули не са в наличност и не могат да бъдат доставени до Вас в нормално необходимия за това срок (в зависимост от направлението и вида доставка), ние ще се свържем с Вас за да ви информираме относно прогнозния срок за доставка или за да Ви помогнем при избора на подходяща алтернатива.

Въпреки че се полагат всички усилия за да се гарантира, че информацията, съдържаща се в този сайт е точна и актуална, SwissТime.co не носи отговорност за грешки, пропуски или ценови промени. Всички поръчки през тази интернет страница влизат в сила само след наш акцепт. Нашето имейл потвърждение за регистрация на вашата поръчка не се счита за окончателно потвърждение на трансакцията. Това става едва след получаване на плащането и изпращане на стоката.

Право на собственост

Собствеността на стоките не преминава върху купувача преди стоките да са изцяло заплатени или изплатени в пълен размер.

Защита на личните данни

За целите на своята дейност SwissTime.co обработва личните Ви данни в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и други приложими нормативни актове.

Ние се ангажираме да защитаваме личните Ви данни. Използваме информацията, която събираме за вас единствено за обработка на поръчки и предоставяне на по-персонализиран подход при Вашето пазаруване. Ние можем да използваме тези данни за да ви информираме за промени в нашите услуги или за специални оферти, които считаме, че бихте намерили за ценни. Ние не продаваме, обменяме или предоставяме личната ви информация на трети лица, освен в изрично предвидените от закона случаи.

SwissTime.co обработва лични данни, въз основа на следните законови основания:
· субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
· обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
· обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
· обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета облигаторно въвлечена страна, като логистични оператори или органи на държавната администрация, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.Ние може да споделим Вашите лични данни със следните категории получатели:
· Държавни институции и органи с властнически правомощия, включително, но не само като Държавна агенция за национална сигурност, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, нотариус и други;
· Търговски дружества, обслужващи Администратора счетоводно, поддръжка на информационната сигурност на IT системите, поддръжка на интернет сайта, преводачески агенции и други;
· Наши партньори, които извършват логистична или консултантска дейност при осъществяване на дейността ни.

SwissTime.co въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира правата и свободите на субектите на данни в съответствие с принципа за „цялостност и поверителност". Администраторът избира подходящи получатели, които са предприели необходимите гаранции за защита на предоставените им лични данни и с оглед на съществуващите рискове да осигурят съответното ниво на сигурност, включително когато е целесъобразно:
· псевдонимизация и криптиране на личните данни;
· способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
· способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
· процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването.

С предоставянето на данните Ви за поръчка Вие се съгласявате с обработването им от нас, като в определени случаи ние можем и да поискаме изрично съгласие от субектите на данни, за да може да обработваме лични данни за една или повече от посочените от нас цели. Съгласието трябва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време по начина, по който е било дадено, като изпратите имейл на support@swisstime.co или на място в наш офис.

Ние сме регистриран администратор на лични данни в регистъра на АЛД под номер 1298365/11.10.2010

Гаранционни условия

Всички предлагани от SwissTime.co продукти са покрити от минимум 2 години гаранция на производителите.

Разполагаме със сертифициран център за гаранционно и следгаранционно обслужване на предлаганите от нас продукти на територията на България, където нашите клиенти могат да отправят всички технически въпроси. 

Контакт със сервизния център можете да осъществите на тел: +359 2 981 0456, както и на адрес: София 1000, ул. Искър 7, или e-mail: chronomatic@abv.bg

Право на връщане на стоката

Ако по някаква причина не сте напълно удовлетворени от решението да закупите часовник или аксесоар, можете да върнете закупения артикул и да поискате пълно възстановяване на сумата в рамките на 14 дни от получаване на покупката. Ние бихме могли да възстановим заплатената сума към кредитната карта, използвана за покупката или по друг, договорен с вас начин. Единствените условия на тази наша политика са: стоката да не е повредена, оригиналната опаковка да не е отваряна, артикулът да не е бил използван (да не са отстранявани оригиналните стикери) и да бъде надлежно и безпроблемно доставен обратно до нашия адрес за ваша сметка.

Стоките трябва да бъдат получени от нас точно в състоянието, в което са изпратени - в оригиналната неотваряна опаковка и неупотребявани. Всякакви разходи извън нетната цена на стоката, направени във връзка с транспортиране или други услуги, няма да бъдат възстановени. Възстановяването ще бъде направено в рамките на 14 дни от пристигането на стоката на нашия адрес, освен ако не е необходима експертна оценка на състоянието и. Не подлежат на връщане продукти, изработени и доставени по поръчка на клиента, както и специално индивидуализирани артикули.   

На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. като отбива от заплатената сума 15% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е получена обратно в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка/; ТЪРГОВЕЦЪТ отбива от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е изпробвана /с цел да се установи естеството, характеристиките и доброто и функциониране/.

Параметри на обща отговорност

SwissTime.co не носи каквато и да било отговорност за пряка, косвена, случайна или логически произтичаща загуба на данни, доход или печалба, както за претенции и щети на трети лица, възникнали от ползването, достъпа или липсата на възможност за ползване на информацията и/или продуктите съдържащи се или предлагани на swisstime.co или всякакви щети възникнали от или във връзка с ползването на тази интернет страница. 

KronSegler

ZENO-WATCH BASEL

Glycine Watch

CT Scuderia

нагоре